4e buurtinfomoment nieuw stadion

Luchtbeeld nieuw stadion juli 2023

Club Brugge heeft de ambitie om binnenkort een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite in Sint-Andries in te dienen bij het omgevingsloket van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Deze nieuw aanvraag vertrekt vanuit de gekende stadionplannen, zoals tijdens de vorige 3 buurtinfomomenten gepresenteerd, maar houdt rekening met de ontvangen aandachtspunten die in februari 2023 tot de vernietiging van de toegekende vergunning hebben geleid. Net zoals bij onze vorige vergunningsaanvraag wensen we opnieuw in alle openheid en transparantie in dialoog te gaan met de buurtbewoners van de Olympiasite om hen te informeren over onze stadionplannen en te luisteren naar hun feedback.

Graag willen we u dan ook als buurtbewoner uitnodigen voor een 4de buurtinfomoment waarop Club Brugge het vooropgestelde stadiondossier nogmaals wenst toe te lichten. Aan de hand van een uitgebreide infomarkt kan u alle informatie over het stadiondossier ontdekken en indien wenselijk vragen stellen aan onze aanwezige deskundigen en hen uw bemerkingen doorgeven. Dit infomoment gaat door op dinsdag 29 augustus tussen 17u00 en 21u00, in zaal Extra Time in de noordtribune van het Jan Breydelstadion.

Als buurtbewoner kan u zich voor dit 4de buurtinfomoment inschrijven via onderstaande link:

Klik hier om je in te schrijven!