FAQ

Een nieuw stadion brengt ongetwijfeld ook heel wat vragen met zich mee. Wij geven jullie graag al een antwoord op de meest gestelde vragen. In de loop van het traject zal deze FAQ verder uitgebreid worden. Nu al een dringende vraag? Contacteer ons!

ALGEMEEN

Het bestaande Jan Breydelstadion is 'op'. Het Olympiastadion werd in 1975 geopend en is na meer dan 45 jaar intens gebruik ernstig verouderd. Jaarlijks vertoont het stadion grotere gebreken op vlak van betonrot, stabiliteit, brandveiligheid, putcorosie, waterinsijpeling, ...

Daarnaast voldoet het Jan Breydelstadion niet meer aan het comfort dat voetbalfans tegenwoordig wensen. Bijna de helft van de tribunes zijn niet overdekt; de aanwezige sanitaire voorzieningen zijn ondermaats - zeker voor de groeiende groep vrouwelijke voetbalfans; de beschikbare cateringvoorzieningen zijn ontoereikend; ... Fans verwachten en verdienen een hoger niveau qua comfort.

Ook de UEFA-normen - de vereisten waaraan een voetbalstadion moet voldoen om Europees voetbal in te spelen - worden steeds strenger, terwijl Club Brugge de ambitie heeft om jaarlijks ook Europees voetbal te spelen.

Ten slotte is de capaciteit van het huidige Jan Breydelstadion - met zijn 29.042 plaatsen - niet meer voldoende om de grote interesse van fans om een thuiswedstrijd bij te wonen te beantwoorden.

Verschillende externe onderzoeken van gerenommeerde sporteconomen hebben op basis van diverse parameters, zoals de huidige hoge bezettingsgraad van het Jan Breydelstadion door seizoenabonnees, de grote vraag naar extra tickets en de groeiende populariteit van Club Brugge, aangetoond dat een stadioncapaciteit van 40.000 plaatsen de gepaste capaciteit is die Club Brugge mag ambiëren voor een nieuw voetbalstadion.

Dit zou Club de mogelijkheid geven om het aantal seizoenabonnees te doen groeien tot ca. 36.000 fans. Daarnaast kan Club ook voldoende dagtickets ter beschikking houden voor occasionele supporters.

Naast een hogere bouw-en onderhoudskosten van een groter voetbalstadion zou een niet-marktconforme capaciteit nefast zijn voor de pure voetbalbeleving die Club nastreeft in zijn nieuw stadion.

Zowel Cercle Brugge als Club Brugge hebben de wens uitgesproken om een eigen voetbalstadion te hebben, dat rekening houdt met hun eigen identiteit en economische en sportieve noden. De kans bestaat echter dat het nieuwe stadion van Cercle Brugge nog niet afgewerkt is op het moment dat het nieuwe Clubstadion speelklaar is en het Jan Breydelstadion zal worden afgebroken.

Hiervoor heeft Club Brugge zich geëngageerd om Cercle Brugge de mogelijkheid te geven - om in afwachting van de afwerking van hun eigen stadion - zijn thuiswedstrijden af te werken in het nieuwe Club Stadion. Hiervoor werd in de westtribune een aparte 3de kleedkamer voorzien specifiek voor de spelers van Cercle Brugge. Cercle Brugge kan dit doen aan dezelfde huurvoorwaarden zoals dit nu het geval is in het Jan Breydelstadion.

De huidige Olympiasite heeft een aantal belangrijke troeven voor de ontwikkeling van een nieuw stadion voor Club Brugge.

 • De stad Brugge is eigenaar van de gronden, zodat er geen onteigeningen vereist zijn voor de realisatie van het stadion;
 • De site is door het oorspronkelijke gewestplan 'Brugge-Oostkust' bestemd tot een zone voor dagrecreatie, zodat er geen bijkomend planintiatief is vereist. Deze planologische bestemming laat de bouw van een voetbalstadion dus toe.
 • De site heeft reeds meer dan 45 jaar lang een stadionfunctie. Het betreft dus geen nieuwe ontwikkeling.
 • Een nieuw stadion bouwen naast het huidige Jan Breydelstadion laat Club Brugge & Cercle Brugge toe om te blijven voetballen in het huidige stadion tijdens de bouw van het nieuwe stadion.
 • Door een betere indeling van de ganse Olympiasite kunnen historische problemen op vlak van onder meer mobiliteit, geluidsoverlast en lichtpollutie op een moderne en technologische manier worden opgelost.

Het nieuwe stadion staat ingepland ten zuid-westen van het huidige Jan Breydelstadion. Deze locatie is onder meer bepaalde op basis van de stabiliteit van de ondergrond, voldoende afstand ten opzichte van de omwonenden, de beschikbare toegangswegen van de Olympiasite, de vereiste evacuatiewegen rondom het Jan Breydelstadion, de vereiste noord-zuidorientatie vanuit UEFA (niet meer dan 15° ten opzichte van de noord-zuidas).

Nee. Het nieuwe stadion krijgt een zuivere focus op voetbal. Bij het gekozen stadionontwerp staat de pure voetbalbeleving voorop. Er is geen ruimte voorzien voor in het stadiongebouw voor een winkelcentrum. Er zullen geen concerten of massa-evenementen doorgaan in het stadion.

Het enige programma dat ook op niet-wedstrijddagen zal doorgaan zijn allen gelegen in de noordtribune: de Clubshop, het Club Museum & Stadion Tour en de Club Bistro.

ARCHITECTUUR STADION

Het gekozen stadionontwerp en de parkinrichting is het resultaat van een doorgedreven 'Design & Build-wedstrijd'. In de zomer van 2020 werd Team10 finaal verkozen als voorkeursbieder voor de bouw van het nieuwe Club Stadion. Ontdek alle informatie over het nieuwe stadion HIER

Een voetbalstadion brengt geluid met zich mee. Dankzij de architectuur van het nieuwe stadion en verschillende maatregelen zal het nieuwe stadion echter minder geluidshinder veroorzaken dan het huidige Jan Breydelstadion. Om de geluidshinder te vermijden werden volgende preventieve maatregelen genomen:

 • Het nieuwe stadion zal een volledige gesloten stadionkuip hebben. Er zullen geen open tribunehoeken meer zijn, zoals dit nu het geval is aan de noordwestzijde en zuidwestzijde van het Jan Breydelstadion. Daarnaast zullen alle tribuneplaatsen overdekt zijn, waardoor het supportersgeluid op matchdagen veel beter blijft 'hangen' in de kuip van het stadion
 • De aansluiting van het dak op de geslotentribunes zorgt voor een beperking van geluidshinder naar omwonenden.
 • De onderzijde van het dak wordt voorzien van akoestisch absorberende bekleding, om galmende effecten te verminderen;
 • De toegangen tot de tribunes, de vomitoria, in de oost, zuid en westtribune worden afgesloten met akoetische deuren, zodat het stadiongeluid wordt geïsoleerd en geluidsoverlast voor de buurt wordt beperkt.
 • Alle eet-en drinkgelegenheden voor de supporters zullen binnen de stadionmuren plaatsvinden, niet meer zoals bij het Jan Breydelstadion aan mobiele kramen buiten rondom het stadion uit de buitenomgeving.
 • Er zal in de gaanderij géén muziek afgespeeld worden. De enige plaatsen waar muziekinstallaties worden voorzien, zijn de voetbalkuip zelf en enkele afgesloten lokalen (bv. VIP-gebouw, de bistro, het supporterslokaal Oost).
 • Club Brugge legt in een beheersreglement een claxoneerverbod en snelheidsbeperking op de site. Stationair draaiende motoren op de parkings worden verboden.
 • De activiteiten gerelateerd aan de afbraak-en bouwfase worden beperkt tot de dagperiode (7h-19h)

GELUIDSHINDER HUIDIG STADION
Door de open hoeken, het beperkt dak en oude en niet isolerende bouwmaterialen zorgt het Jan Breydelstadion voor veel geluidshinder.

Geluidshinder Huidig Stadion
Geluidshinder Huidig Stadion

GELUIDSHINDER NIEUW STADION
Het nieuwe stadion is rondom dichtbebouwd met gesloten hoeken, bestaat uit moderne absorberende en isolerende bouwmaterialen en heeft verschillende akoestische deuren.

Geluidshinder Nieuw Stadion
Geluidshinder Nieuw Stadion

Club Brugge heeft de afgelopen seizoenen heel wat Europese voetbalstadions bezocht in de zoektocht naar een gewenst concept voor zijn eigen nieuw voetbalstadion. Club heeft er samen met de architecten voor gekozen om, naar analogie van de Gelbe Wand van Borussia Dortmund en de South Stand van Tottenham Hotspur, een indrukwekkende spionkop te realiseren die bestaat uit één blauwzwarte wand in de noordtribune van het nieuwe stadion. Deze noordtribune zal plaats bieden aan ongeveer 12.000 fans. De gradaties van deze spionkop varieert van 25° tot maximum 35°

Bij de keuze van het stadionontwerp werd veel aandacht gespendeerd aan het beperken van de overlast op vlak van l0ichthinder voor de omgeving. Door gebruik te maken van nieuwe technieken en architectuur zullen deze historische problemen op een moderne en technologische manier worden opgelost.

Impact licht

De huidige oefenvelden rondom het stadion, die bijna dagelijks worden gebruikt zullen verdwijnen, waardoor ook de lichthinder van de verlichtsmasten van deze oefenvelden bij avondtrainingen of wedstrijden zal verdwijnen.

 • De nieuwe parkverlichting in het Olympiapark wordt afgestemd op het tijdspatroon van het gebruik van dit buurtpark. Deze parkverlichting zal dimbaar zijn: Op niet-wedstrijddagen zal dit een subtiele parkverlichting zijn. Op wedstrijddagen is een intensievere verlichting noodzakelijk voor het veiligheidsaspect.
 • De veldverlichting van het nieuwe stadion wordt opgehangen aan de drukring onder het dak waardoor de lichtbundels in het stadion blijven. Dit ten opzichte van de huidige verlichtingsmasten die bovenop het dak van het Jan Breydelstadion staan en voor veel strooilicht zorgen voor de omgeving.
 • De publieke ruimtes in het stadion zelf - zoals de fanzones, trappenhallen en bars - worden indirect verlicht door projectie van lichtstralen naar de onderzijde van de tribune, zodat er geen straling naar de buurt is. Op niet wedstrijddagen wordt het stadion niet verlicht.
 • Het voorziene PVC-doek rondom het ganse stadiongebouw zorgt voor een eerste filter van het licht. Dit zal het stadion eerder van binnenuit doen gloeien.
 • Er wordt in het nieuwe stadion gebruik gemaakt van moderne LED-verlichting die veel beter afgericht kunnen worden.

MOBILITEIT

Club heeft in zijn stadiondossier, in samenwerking met de politiediensten en mobiliteitsexperten, een zeer uitgebreid mobiliteitsplan opgemaakt om het verkeer op wedstrijddagen in goede banen te leiden. Dit mobiliteitsplan is niet enkel opgemaakt voor de 10.000 extra supporters ten opzichte van het huidige Jan Breydelstadion, maar er is een mobiliteitsoplossing voorzien voor alle 40.000 toeschouwers om de huidige mobiliteitsproblemen op te lossen.

De uitgangspunten van het nieuwe mobiliteitsplan zijn:

1. MODAL SPLIT - Spreiding over verschillende vervoerswijzen

 • Het aantal fietsenstallingen rondom het stadion wordt opgetrokken van momenteel ca. 600 fietsenstallingen naar 4.400 fietsenstallingen op de Olympiasite, waarvan 1.600 overdekt onder tribune Oost. Hier worden ook lockers voor elektrische fietsen voorzien.
 • Met het openbaar vervoer wordt een betere afstemming van het aanbod beoogt
 • Het aantal parkeerplaatsen voor wagens op de Olympiasite zelf wordt opgetrokken van ca. 1.000 naar 3.000 parkeerplaatsen voor wagens. Daarnaast zijn er nog ca 600 voorziene parkeerplaatsen op wandelafstand van de Olympiasite waar Club Brugge nu ook reeds gebruik van maakt (Boeverbos, De Varens, Noord 2, ...)
 • De busparking wordt uitgebreid van ca. 50 busparkeerplaatsen naar 110 busparkeerplaatsen voor Clubfans & 25 busparkeerplaatsen voor bezoekende fans.
 • De overige fans kunnen parkeren op één van ca. 5.000 parkeerplaatsen op de verschillende afstandsparkings die via een shuttlebusdienst in verbinding staan met het stadion voor en na de wedstrijd.

2. PEAK SHAVING - Spreiding over verschillende tijdstippen

 • Voor de businessklanten worden er verschillende VIP-formules uitgewerkt, zodat deze groep bezoekers reeds vanaf enkele uren tot enkele uren na de wedstrijd in het stadion aanwezig zijn.
 • Ook voor de fans worden comfortabele F&B-faciliteiten in het stadion voorzien zodat fans gemotiveerd worden op tijdig naar het stadion te komen.

3. ROUTING

 • Verschillende vervoerstypes zullen elk een eigen aanrijroute en circulatieplan hebben. Zodat bijvoorbeeld fietsers en voetgangers een andere route kunnen nemen dan auto’s.

Het systeem van de combitickets voorziet dat parkeren in de omgeving niet langer een optie is. Als bijkomend middel wordt op wedstrijddagen ook een parkeerbeperking ingesteld binnen een 'Blauwe Zone'. De grenzen van het gebied waar deze parkeerbeperking van kracht zal zijn, werden bepaald op basis van de wandelafstand van tot aan het stadion. De uiteindelijke grenzen van de blauwe zone stemmen ongeveer overeen met een wandelafstand van 30 minuten.

De parkeerbeperking zal gelden op wedstrijddagen en er zal op die momenten maximum 1 uur geparkeerd mogen worden. Op die manier is het voor supporters niet mogelijk om toch binnen deze zone te parkeren en ook de wedstrijd te kunnen bijwonen. Er werd ook een regeling uitgewerkt voor bewoners, bezoekers, werkenden, handelaars en zorgverstrekkers.

De buitengrenzen van de blauwe zone zijn:

 • In het noorden: Legeweg
 • In het oosten: Expresweg/N31
 • In het zuiden: Diksmuidse Heerweg/ wijk Vogelzang
 • In het westen: Grote Moerstraat/Oude Sint-Annadreef/Rombout de Dopperestraat
Omgeving blauwe zone

Om het mobiliteitsplan van het nieuwe stadion uit te leggen werd deze geanimeerde video gemaakt.

Op wedstrijddagen van Club Brugge wordt er in de straten rondom het Olympiapark een 'Blauwe Zone' geïnstalleerd waar er een parkeerduurbeperking van toepassing zal zijn. Het zal voor fans niet meer mogelijk zijn om hun wagen langer dan 1 uur te parkeren op de openbare weg in de omliggende straten. Deze Blauwe Zone wordt voorzien om het zoekverkeer en de parkeeroverlast door wagens van fans in de omliggende straten te beperken en een vlotte verkeersdoorstroming in de omgeving mogelijk te maken. Op deze manier wordt de verkeershinder voor omwonenden op wedstrijddagen van Club beperkt. Wie toch parkeert in deze 'Blauwe Zone' zal worden beboet.

Fans die toch met de eigen wagen naar de wedstrijden wensen te komen dienen zich te parkeren op één van de afstandsparkings, die met een shuttlebus in verbinding staan met het stadion.

Dergelijke principe van een 'Blauwe Zone' bij grootschalige activiteiten wordt onder meer reeds toegepast rondom het Sportpaleis in Antwerpen, rondom het Lotto Park van Anderlecht, rondom de Ghelamco Arena in Gent, ...

Momenteel komen ongeveer 2.100 fans met de fiets naar het Jan Breydelstadion. Er zijn echter ongeveer slechts 600 fietsenstallingen aanwezig rondom het stadion. Uit een bevraging bij de Clubfans blijkt dat heel wat mensen overtuigd zouden kunnen worden om met de fiets naar de wedstrijden te komen, op voorwaarde dat er voldoende kwalitatieve fietsstallingen aanwezig zijn.

Club Brugge houdt bij de realisatie van het nieuwe stadion rekening met een groei van het aantal fans dat met de fiets naar het stadion zal komen.

Bij het nieuwe voetbalstadion worden maar liefst 4.400 fietsenstalling voorzien, waarvan 1.600 overdekt onder de oosttribune. De overige fietsenstallingen bevinden zich rondom het stadion in verschillende clusters.

De verkoop van e-bikes en e-steps is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Club Brugge heeft hier ook rekening mee gehouden bij het opstellen van zijn mobiliteitsplan.

Verspreid over het ganse Olympiapark worden maar liefst 4.400 ruime fietsenstallingen voorzien, waar bijvoorbeeld ook cargofietsen of fietsen met brede banden kunnen worden gestald. Op het gelijkvloers van de oosttribune is een grote overdekte fietsenstalling ingepland voor 1.600 fietsen. Hierbij is een aparte toegewezen zone voorzien voor e-bikes. Bij deze overdekte fietsenstalling zal ook een ruime lockerzone aanwezig zijn waar fans hun e-step, fietshelm of andere materiaal kunnen opbergen in een geschikte en veilige locker tijdens de wedstrijd.

De actieradius en gebruiksgemak van een e-bike en e-step zorgen er voor dat heel wat meer fans deze vervoerswijze zullen verkiezen om naar de wedstrijd te komen.

Een verkeersstudie heeft aangetoond dat de draagkracht van het wegennet rondom het stadion ca 4.000 extra wagens kan verwerken, zonder dat dit extra overlast en verkeersdrukte voor de buurt met zich meebrengt. Daarom werd de parkeercapaciteit op de Olympiasite bepaald op ca 3000 parkeerplaatsen. Door een grote parkeertoren met een grotere capaciteit te bouwen op de Olympiasite zouden nog veel meer wagens richting het stadion rijden, wat voor verkeersopstropping zou leiden. Daarom wordt maximaal ingezet op collectief vervoer via supportersbussen en shuttlebussen naar afstandsparkings.

Een parkeertoren is eveneens niet verenigbaar met de realisatie van een kwalitatieve, aaneengesloten parkzone. Een dergelijke constructie brengt een permanent ruimtebeslag met zich mee, leidt tot versnippering van de parkzone, heeft een grote visuele impact en zorgt voor een belangrijke verhardingstoename met impact op de bodem en op ruimte voor watervoorzieningen (buffer- en infiltratievoorzieningen) waardoor bijkomende waterpartijen zullen moeten worden gecreëerd.

Ook moet rekening worden gehouden met het gegeven dat de parkeervoorzieningen voor personenwagens drie aanrij- en afrijroutes vereisen, wat betekent dat het helemaal niet evident maakt om een parkeerconstructie zo te concipiëren met een interne ontsluiting die aantakt op een externe ontsluiting met 3 aan- en afrijroutes die op 2 uur tijd gevuld en geledigd moet kunnen worden. Voor zover dat lukt, heeft dat opnieuw een impact op het ruimtebeslag. Hellingen (binnen een gelaagde parkeerconstructie) doen het verkeer nog meer stremmen, wat de verkeersafwikkeling verder vertraagt en er eigenlijk nog meer spreiding zou moeten worden ingebouwd in het concept met opnieuw negatieve impact op het ruimtebeslag. Ook scheiding van supportersstromen en evacuatie wordt in deze context moeilijker.

Een parkeertoren brengt dan ook geen milieuwinsten met zich mee ten opzichte van een tijdelijke parkeerzone op het maaiveldniveau. Ook vanuit de principes van zuinig ruimtegebruik valt een dergelijke toren niet te verantwoorden: het getuigt niet van een zuinig ruimtegebruik om een gebouw te realiseren (met een permanent ruimtebeslag) dat slechts één maal om de week (op termijn één maal om de twee weken) zal worden gebruikt. Ook het Vlaams Vademecum ‘Duurzaam Parkeren’ stelt het principe van meervoudig gebruik voorop om slimmer om te gaan met parkeervoorzieningen. Op wedstrijddagen heeft de parking op het maaiveld de functie parkeervoorziening voor het stadion. Op niet-wedstrijddagen functioneert het als een openbaar toegankelijke, recreatieve, groene ruimte voor omwonenden. Het wordt een omvangrijke groen-ingerichte oppervlakte (ongeveer 9 ha) met looppiste, open grasvelden, ... Enkel op wedstrijddagen zullen delen van het Olympiapark dienst doen als parking.

Absoluut!

We begrijpen dat de heel wat buurtbewoners nare herinneringen hebben overgehouden aan het toegangsverbod tijdens Euro 2000. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. De toegang voor genodigden wordt voorzien in het mobiliteitsplan.

Ieder vervoerstype zal in het nieuwe stadion zijn aangewezen route moeten volgen om zo voor alle supporters en buurtbewoners een veilig en vlot verkeer van en naar het nieuwe stadion mogelijk te maken. Om dit helder weer te geven werd deze tool ontwikkeld.

Ontdek hier de verschillende vervoersstromen per vervoerstype

TOEGANKELIJKHEID

Het nieuwe stadion wordt voor België en Europa een voorbeeld op het vlak van gelijkwaardige supportersbeleving. Er werd dan ook bijzonder veel aandacht gespendeerd aan de voorzieningen voor supporters met een beperking. Het ontwerp is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het architectenteam met het toegankelijkheidsbureau Inter Vlaanderen en Club Brugge Foundation. Het ontwerp werd afgetoetst aan de Vlaamse toegankelijkheidswetgeving, maar tevens ook aan de adviezen van UEFA op vlak van toegankelijkheid via de organisatie 'CAFE' (Centre for Access to Football in Europe).

Het nieuwe stadion bevat maar liefst 229 rolstoeltoegankelijke plaatsen. Deze bevinden zich verspreid over het ganse stadion, met een grote concentratie bovenaan de onderring over de volledige Oost- en Zuidtribune.

De plaatsen in de Oost-en Zuidtribune geven rechtstreeks toegang tot de tweede verdieping van de gaanderij en zorgen voor een zo kort mogelijke afstand tot aangepast sanitair en bars. Tevens zorgt de uitkragende bovenring voor beschutting tegen slagregen. De laatste gradin van de onderring is voorzien van een verhoogd stootbord achter de laatste rij zittende supporters. Het stootbord garandeert goede zichtlijnen op het veld voor rolstoelgebruikers. Zelfs indien de zittende supporters op de rij voor hen recht springt blijven goede zichtlijnen gegarandeerd.

Elke toegankelijke plaats is voorzien van een gewone zitplaats voor de begeleider van de persoon met een beperking. Deze gewone zitplaatsen liggen iets teruggetrokken ten opzichte van de rolstoelplaats zodat alle supporters zich in dezelfde lijn bevinden.

Ook bij de VIP-tribunes in de Westtribune zorgen ingewerkte terrassen in de verschillende ringen voor voldoende rolstoeltoegankelijke plaatsen.

Ook in het bezoekersvak zijn rolstoelplaatsen voorzien, zodat deze fans bij hun eigen supporters in het stadion kunnen zitten.

Er zijn over het ganse stadion verspreid maar liefst 57 aangepaste rolstoeltoegankelijke toiletten.

FANBELEVING

Club Brugge wenst in zijn nieuwe stadion in te zetten op een optimale fanbeleving en een modern fancomfort voor alle type fans. Er worden in de verschillende zones van het stadion heel wat eet-en drinkgelegenheden voorzien. Fans kunnen op wedstrijddagen iets eten of drinken aan één van de meer dan 25 cateringpunten. Deze ruime cateringpunten zullen een uitgebreid aanbod bevatten en een vlotte fanservice mogelijk maken. Alle cateringpunten zijn gepositioneerd binnen de stadionmuren en bijgevolg dus ook overdekt en beschermd zijn voor de weerselementen.

Voor de concrete inrichting van deze eet-en drinkgelegenheden wordt rekening gehouden met het aantal & type fan per tribune, ervaringen van best practices uit andere Europese voetbalstadions en de aanbevelingen van experten op vlak van F&B.

Ja. Club Brugge heeft er samen met zijn architecten voor gekozen om in het stadionontwerp alle tribunes te overdekken om zijn fans comfortabel te ontvangen. Dit heeft eveneens als voordeel dat het geluid in de stadionbowl blijft hangen en de lichtoverlast voor de omgeving beperkt blijft op wedstrijddagen. Enkel de grasmat zelf zal niet overdekt zijn zodat er voldoende zonlicht, ventilatie en lucht mogelijk is.

Jazeker. De kwaliteit van het zicht naar het veld wordt in het vakjargon bepaald als de C waarde. Deze waarde staat voor de hoogte tussen het hoofd van de voorliggende supporter en de zichtlijn naar de dichtstbijzijnde veldlijn. Hoe hoger de C waarde, hoe beter de kwaliteit van het zicht. Alle plaatsen in het stadion hebben allemaal een C waarde van 90mm, wat tevens de kwaliteitsnorm is voor UEFA. Bovendien bereikt 40% van het stadion zelfs de ideale waarde van 120mm. Dit wordt bereikt doordat de tribunes zo dicht mogelijk tegen het veld zijn geplaatst, er nergens steunpilaren aanwezig zijn in de tribunes en er gekozen is voor een bepaalde hellingsgraad in de tribunes.

Het huidige Jan Breydelstadion voldoet niet aan het gewenste sanitaire comfort dat supporters tegenwoordig verwachten. Het nieuwe stadion houdt rekening met de voorgeschreven normen voor het kwalitatief inrichten van een voetbalstadion (oa. UEFA Guide to Quality Stadiums). In het nieuwe stadion zullen meer dan 1.000 sanitiare voorzieningen aanwezig zijn. Club erkent hierbij ook de groeiende groep vrouwelijke supporters en heeft zijn voorzieningen hier ook op afgestemd.

Het huidige Jan Breydelstadion is bijna iedere thuiswedstrijd van Club Brugge volledig uitverkocht. Heel wat supporters, voornamelijk gezinnen en families, krijgen nu niet de mogelijkheid om tickets te kopen vanwege de beperkte capaciteit en groot aantal abonnees. Ook vrienden van huidige abonnees hebben nu momenteel niet de mogelijkheid om tickets te verkrijgen in hetzelfde tribunevak.

Deze (nieuwe) doelgroep zullen in het nieuwe stadion de kans krijgen om profvoetbal van dichtbij te beleven en hun helden in actie te zien. Er komt een aangepaste beleving, op maat van elke doelgroep. Zo kan elke supporter genieten van de magische voetbalmomenten.

Een vraag of een suggestie?

Een leuk idee voor het nieuwe stadion? Of een prangende vraag? Contacteer ons en wij komen zo snel mogelijk bij jou terug!

Contacteer ons