Vlaamse ministers Demir & Brouns kennen Club Brugge omgevingsvergunning nieuw stadion toe
  • 03 juni 2024

Vlaamse ministers Demir & Brouns kennen Club Brugge omgevingsvergunning nieuw stadion toe

Op 9 november ’23 diende Club Brugge een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite in Sint-Andries Brugge. Na het doorlopen van de verschillende fases in het vergunningsproces beslisten Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van Economie Jo Brouns vandaag de omgevingsvergunning toe te kennen aan Club Brugge.

"Club Brugge is verheugd een nieuwe omgevingsvergunning te hebben gekregen voor haar nieuw stadion. Club Brugge zal ook een volledig nieuw buurtpark aanleggen rondom het nieuwe stadion.

Het nieuw stadion is absoluut noodzakelijk nu het Jan Breydel stadion na bijna 50 jaar ver over haar houdbaarheidsdatum heen is. Het nieuw stadion zal door haar ontwerp en gebruik van de nieuwste technieken en materialen substantieel minder impact hebben op de nabije omgeving, maar zal ook gepaard gaan met talrijke maatregelen om de resterende hinder tot een absoluut minimum te beperken.

Club Brugge zet onder meer zeer sterk in op een allesomvattend mobiliteitsplan en voert constructieve gesprekken met de buurt om bijkomende minder hinder maatregelen uit te werken en te implementeren, ook voorafgaand aan de bouw van het nieuw stadion. Club Brugge engageert zich ten aanzien van alle betrokkenen om deze constructieve gesprekken ook na de bouw van het nieuw stadion aan te houden.”