Club Brugge dient aanvraag omgevingsvergunning in
  • 08 maart 2021

Club Brugge dient aanvraag omgevingsvergunning in

Club Brugge heeft vandaag zijn omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite ingediend bij het omgevingsloket van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Het ingediende dossier is het resultaat van een uitgebreid traject waarbij Club Brugge in de afgelopen maanden, in intense samenwerking met zijn architecten, verschillende experten en geconsulteerde adviesbureaus, aan de slag is gegaan met de opmerkingen en suggesties van de adviesinstanties, buurtbewoners en buurtorganisaties die werden geformuleerd tijdens de verschillende contactmomenten. De stadionplannen werden de afgelopen periode ook toegelicht aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Brugse gemeenteraadsleden.

Na het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag beschikt de vergunningverlenende overheid over dertig dagen om na te gaan of het dossier volledig en ontvankelijk is. Vervolgens kan het openbaar onderzoek opgestart worden. De stad Brugge zal tijdens de eerste twintig dagen van het openbaar onderzoek een infomoment organiseren waarop het ingediende stadiondossier door Club Brugge zal worden toegelicht. Club Brugge houdt zich er aan om dan ook een 3de buurtinfomoment te organiseren waarop het ganse stadiondossier nogmaals zal worden toegelicht aan de buurtbewoners van de Olympiasite.

Club Brugge wenst bij het bereiken van deze eerste fase van de omgevingsvergunningsaanvraag alle betrokken administraties, buurtbewoners en buurtorganisaties te bedanken voor de constructieve medewerking in de afgelopen periode en kijkt uit om dit ook in de verdere fases van de vergunningsaanvraag te blijven doen.