Milieueffectenrapport nieuw stadion goedgekeurd
  • 22 augustus 2021

Milieueffectenrapport nieuw stadion goedgekeurd

Het milieueffectenrapport in verband met het nieuwe stadion van Club Brugge, dat begin maart samen met de omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend bij de Cel MER, werd op 20 augustus goedgekeurd.

Het milieueffectenrapport (m.e.r.) oordeelt over de mogelijke impact van het nieuwe stadion op verschillende disciplines voor het leefmilieu en voor de gezondheid van de mens. Verschillende onafhankelijke experts en instanties op vlak van onder andere geluid, licht, bodem, natuur, mobiliteit en gezondheid hebben afgelopen maanden het project-MER van Club Brugge grondig onderzocht en beoordeeld. Finaal keurde het Team Mer het voorliggende project-MER goed.

De omgevingsvergunningsaanvraag moet nu nog door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie worden beoordeeld. Zij moeten op basis van alle informatie een advies geven aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.