Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag gestart
  • 15 april 2021

Openbaar onderzoek omgevingsvergunningsaanvraag gestart

Club Brugge en Stad Brugge ontvingen vorige week de melding van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid dat de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite volledig en ontvankelijk werd geklaard. Hierop volgend wordt het openbaar onderzoek gestart.

Zoals de wettelijke vergunningsprocedure voorziet, organiseert de stad Brugge na deze ‘volledigheid & ontvankelijkheidsverklaring’ een openbaar onderzoek. De periode van het openbaar onderzoek loopt van 15 april 2021 tot en met 14 mei 2021. Tijdens deze periode kunnen geïnteresseerden de ingediende aanvraag inkijken bij de dienst ‘Wonen & Omgeving’ in het Huis van de Bruggeling. Gelet op de huidige coronamaatregelen kan dit enkel na afspraak. Mensen kunnen een afspraak maken:

  • telefonisch: t 050 44 8000 of
  • via https://afspraken.brugge.be zoek en klik in de afsprakenmodule naar 'Jan Breydelstadion - inzage plannen'.

Een beperkte selectie van de plannen kan men raadplegen op het publiek omgevingsloket via deze link: https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek

Club Brugge organiseert 3de buurtinfomoment

Om de buurtbewoners van de Olympiasite nogmaals uitgebreid te informeren over het stadiondossier, organiseert Club Brugge tijdens het openbaar onderzoek op eigen initiatief een 3de buurtinfomoment op woensdag 5 mei om 18u00, waarop het ingediende stadiondossier zal worden toegelicht aan de buurtbewoners. Gezien de geldende coronamaatregelen zal dit 3de buurtinfomoment online doorgaan via een webinar zoals het vorige buurtinfomoment op 21 augustus 2020. De buurtbewoners ontvangen hiervoor binnenkort een bewonersbrief als uitnodiging in hun brievenbus, met alle nodige informatie. Inschrijven kan via deze website: https://stadion.clubbrugge.be/buurtinfomoment