Update stadiondossier: Buurtinfomoment
  • 14 mei 2020

Update stadiondossier: Buurtinfomoment

Ondertussen werden door Club verschillende architecten en bouwconsortia gezien voor het ontwerp van het nieuwe stadion van Club Brugge. Het interne team van Club, aangevuld met experts – onder meer inzake mobiliteit en leefomgeving – hebben deze ontwerpen bestudeerd en een aantal ontwerpteams weerhouden die nu hun voorstel verder moeten uitwerken in functie van alle geldende kwaliteitsnormen en het voorziene budget. We voorzien deze oefening te kunnen afronden in de tweede helft van juni.

Begin juli plant Club dan een tweede buurtinfomoment om de buurt te informeren over de stand van zaken én te luisteren naar opmerkingen. Over hoe dit infomoment zal georganiseerd worden, met respect voor de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen, zullen we u tijdig informeren.