Vergunning voor nieuw stadion Club Brugge vernietigd in beroepsprocedure
  • 02 februari 2023

Vergunning voor nieuw stadion Club Brugge vernietigd in beroepsprocedure

Op 6 oktober 2021 verleende de Vlaamse regering een omgevingsvergunning aan de nv Club Brugge Development voor de bouw en exploitatie van een nieuw voetbalstadion op de Olympiasite, Brugge Sint-Andries. Een hypermodern en duurzaam voetbalstadion moet het verouderde Jan Breydelstadion vervangen.

Zowel voor fans als voor spelers, staf en buurtbewoners is een upgrade naar een hedendaagse voetbalomgeving een must. Het toekomstige Olympiapark combineert een hoogtechnologisch voetbalstadion met een park- en recreatiegebied en verenigt sportieve ambities met strenge maatschappelijke verwachtingen inzake milieu, mobiliteit en toegankelijkheid. Ondanks de ruime betrokkenheid van de buurt in het ontwerp, werd de vergunning door een handvol buurtbewoners aangevochten in een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB).

De Raad oordeelde in het arrest van vandaag 2 februari 2023 dat deze beroepsindieners hun gelijk krijgen en vernietigt de vergunning op basis van een interpretatie van parkeernorm in de Brugse bouwverordening die wij niet delen en omwille van een beweerd onvoldoende motivering van een deel van de bezwarenbehandeling over het milieueffectenrapport. Club Brugge stelt vast dat na 16 jaar de plannen voor de bouw van een nieuw voetbalstadion opnieuw stoten op een rechterlijke vernietiging.