“Zoals ik vandaag fier ben op onze ploeg, wil ik ook fier zijn op ons stadion”
  • 10 januari 2020

“Zoals ik vandaag fier ben op onze ploeg, wil ik ook fier zijn op ons stadion”

Vrijdagmiddag stelden het Brugse Stadsbestuur en voorzitter Bart Verhaeghe een doorbraak in het stadiondossier voor. Na vele dagen (en nachten) door te werken, werd een opvallende optie gepresenteerd aan de verzamelde pers: een nieuw stadion voor Club op de Jan Breydelsite.

Burgemeester Dirk De Fauw opende de persconferentie met een relaas van het stadiondossier in de voorbije maanden. “Ondertussen is het stadiondossier 14 jaar oud, het sleept dus al erg lang aan. In onze beleidsnota hebben we uitdrukkelijk gesteld de beide Brugse voetbalploegen maximaal te faciliteren, door beiden te helpen aan een nieuw voetbalstadion. Binnen het GRUP Blankenbergse Steenweg hebben we vorig jaar in alle stilte geprobeerd een regeling te treffen met de mensen die er een procedure tegen hadden opgestart, wat tot op heden nog niet tot een doorbraak geleid heeft. Tijdens die gesprekken kwam het ietwat verrassende voorstel van Cercle dat ze – mits een alternatief – bereid waren de Jan Breydelsite achter zich te laten. Dat heb ik op de opening van het Belfius Basecamp besproken met voorzitter Bart Verhaeghe, die na een korte bedenktijd dit graag verder wou bestuderen, op voorwaarde dat er een oplossing kwam voor de buren van Cercle.”

De Burgemeester, die naast Club ook zijn bestuur uitdrukkelijk wou prijzen voor het harde, serene werk achter de schermen, is vol vertrouwen dat de Jan Breydelsite een nieuw stadion aan kan. “Momenteel is er hinder op sommige momenten door de parkeerdruk, maar die is minder dan vroeger. De nieuwe invulling van de site zal geen oefenvelden meer hebben, waardoor er ruimte komt voor groene parkeerplaatsen, een belofte aan de buurt. Ook in 2000, voor de uitbreiding naar 30.000 plaatsen hebben we oplossingen gevonden voor een groeiende drukte, door een perimeter en shuttle-parkings op afstand. Daarnaast zullen de modernste technieken op vlak van licht en geluid ingezet worden om ook die hinder tot een minimum te beperken. Voor Cercle onderzoeken we een gepaste site. De Blankenbergse Steenweg is de meest voor de hand liggende optie.”

Ook voorzitter Bart Verhaeghe was zichtbaar verheugd met de aankondiging. “Ik moet het Stadsbestuur bedanken voor de snelheid waarmee deze gesprekken gevoerd zijn. Cercle kwam met een rationele, goede oplossing voor alle partijen, een oplossing waar we zelf nog niet aan gedacht hadden. De situatie is zoals ze is: het Jan Breydelstadion is op. Een stad als Brugge en een ploeg als Club moet zijn fans een betere accomodatie kunnen aanbieden. Om pro-actief aan de toekomst van Club te schrijven is een nieuw stadion onontbeerlijk. Zo moeten we in 2024, wanneer het Europese voetbal een nieuw gezicht krijgt, klaar zijn om de volgende stap te zetten. Het stadion zal enkel voetbalfaciliteiten bevatten. Ik heb geen nood aan randanimatie om een Club rendabel te houden. We hebben nood aan een fabriek om ons voetbalbedrijf draaiende te houden. Die fabriek is een stadion waar meer fans in betere omstandigheden een wedstrijd kunnen bijwonen. ”

WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN?

Momenteel werkt Club aan de omgevingsvergunning, die hopelijk voor de zomer ingediend kan worden. Als die vergunning voor Nieuwjaar goedgekeurd is, kan begonnen worden aan de bouw van het stadion en kan Club hopelijk in het seizoen 2022-2023 voetballen in een nieuwe voetbaltempel. De stad treedt op in een adviserende rol in dit proces en moet een erfpachtovereenkomst laten goedkeuren zodat Club kan bouwen op de gronden die eigendom van de Stad Brugge zijn.

Voor de site Blankenbergse Steenweg, waar in de huidige plannen ook oefenvelden voor Club gepland zijn, werd ook een eerste positieve stap gezet. De auditeur verklaarde de klachten voor het GRUP ofwel onontvankelijk, ofwel ongegrond. Tot deze – of een andere – site afgewerkt is, blijft Cercle op Jan Breydel spelen, waarna het oude stadion afgebroken wordt. De financiëring van beide stadions ligt echter wel bij de ploegen zelf.

WAT ZAL ER ANDERS ZIJN OP JAN BREYDEL?

“De mobiliteit rond Jan Breydel is in de voorbije jaren al flink veranderd”, vertelt Burgemeester De Fauw. “Zo is er de nieuwe N31 bijgekomen die het verkeer vlotter in de buurt van Jan Breydel krijgt. Doordat er maar 1 ploeg actief zal zijn op deze locatie, zal de overlast ook al gehalveerd worden. Ten slotte wordt de vrijgekomen ruimte gebruikt voor nieuwe parkeerplaatsen, die in combinatie met de shuttle-parkings de parkeeroverlast in de buurt moet verminderen.”