Vlaamse ministers Zuhal Demir & Hilde Crevits kennen Club Brugge omgevingsvergunning nieuw stadion toe
  • 06 oktober 2021

Vlaamse ministers Zuhal Demir & Hilde Crevits kennen Club Brugge omgevingsvergunning nieuw stadion toe

In maart ‘21 diende Club Brugge een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de realisatie van een nieuw voetbalstadion en aanleg van het Olympiapark op de Olympiasite in Sint-Andries Brugge. Na het doorlopen van de verschillende fases in het vergunningsproces beslisten Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van Economie Hilde Crevits vandaag de omgevingsvergunning toe te kennen aan Club Brugge. De vergunning is een belangrijke mijlpaal voor de toekomst van Club Brugge in de stap naar een nieuw modern voetbalstadion.

Nieuw modern voetbalstadion in Brugge

In januari 2020 nam Stad Brugge een aantal belangrijke principiële beslissingen om het stadiondossier te deblokkeren en een nieuw voetbalstadion op de Olympiasite voor Club Brugge te ontwikkelen. Deze keuzes werden toen, over de partijgrenzen heen, unaniem ondersteund door de voltallige gemeenteraad. Op basis van deze beslissingen is Club Brugge, in samenwerking met verschillende experten en administraties, het voorbije anderhalf jaar aan de slag gegaan om een sterk uitgewerkt stadiondossier op te stellen. Op 8 maart 2021 werd de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij het omgevingsloket van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

De ingediende vergunningsaanvraag omvat de bouw en exploitatie van een nieuw modern voetbalstadion met 40.116 plaatsen op de Olympiasite en de aanleg van het Olympiapark rondom het nieuwe stadion dat op niet-wedstrijddagen zal dienen als buurtpark voor de omwonenden.

Het ingediende stadiondossier is het resultaat van een uitgebreide 'Design & Build’-wedstrijd waarbij Club Brugge koos voor het consortium genaamd ‘Team10’ onder leiding van Club Brugge Premium Partner Alheembouw (Team10 bestaat uit de aannemers Alheembouw en Cordeel, geassocieerd met de architectenbureaus SCAU en B2Ai, de structureel ingenieurs van Bollinger+Grohmann en het technische studiebureau Istema).

Hun stadionontwerp werd door een vakjury gekozen omwille van het best passende in de omgeving en het meest compacte ontwerp. De nieuwe parkomgeving, die rondom het stadion gecreëerd wordt, biedt ook een duidelijke meerwaarde van het project voor de bewoners van Sint-Andries. In een intense samenwerking met bouwheer Club Brugge, verschillende geconsulteerde experten en bevoegde adviesverlenende instanties, op vlak van onder meer veiligheid, mobiliteit, toegankelijkheid en ruimtelijke ordening werd het stadionontwerp verder geoptimaliseerd, rekening houdend met de wensen van de buurtbewoners.

Nadat het nieuwe voetbalstadion is gerealiseerd zal het huidige Jan Breydelstadion, gebouwd in 1975 en na meer dan 45 jaar gebruik sterk verouderd, worden afgebroken. De vrijgekomen ruimte zal vervolgens integraal deel uitmaken van het ganse Olympiapark.

“Perspectief voor tienduizenden voetballiefhebbers”

De beslissing over het toekennen van een vergunning komt er na het eerdere positieve nieuws vanuit de Vlaamse cel MER. Die keurde eind augustus ’21 het milieueffectenrapport goed, dat de impact van bouwprojecten op hun omgeving in kaart brengt. Begin september gaf ook de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) een gunstig advies op de ingediende stadionplannen, na consultatie van verschillende bevoegde administraties.

“De vergunning voor het nieuwe stadion is een mijlpaal voor Club Brugge” reageert Clubvoorzitter Bart Verhaeghe opgetogen. “Ze biedt eindelijk perspectief voor tienduizenden voetballiefhebbers, want de veiligheidsproblemen van het sterk verouderde en versleten Jan Breydelstadion worden dag na dag urgenter. Daarom ben ik iedereen dankbaar die zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt in het Brugse stadiondossier, in het bijzonder de Vlaamse regering en Stad Brugge. Het nieuwe stadion zal globaal minder overlast veroorzaken dan het huidige Jan Breydelstadion. Bovendien kunnen we de unieke kans grijpen om de omgeving te vergroenen met de aanleg van een nieuw Olympiapark. Laten we positief samenwerken en verantwoordelijk omgaan met die enorme opportuniteiten.”

Ontdek alle informatie en nieuws over het nieuwe Clubstadion als eerste op stadion.clubbrugge.be